Opšte odredbe

Poštovani kupci,
Dobro došli u naš web shop.
Prije nego odlučite da kupite neki od naših artikala koji se nude putem trgovine na daljinu (online) molimo da detaljno pročitate Opšte uslove koji su dati u nastavku.
Upoznavanje sa svim detaljima, pored toga što je zakonska obaveza shodno Zakonu o zaštiti potrošača, te shodno Kodeksu ponašanja u prodaji roba i pružanju usluga na tržištu Crne Gore dobra poslovna praksa, istovremeno je i naša moralna obaveza prema vama, jer adekvatnom informisanošću potrošača, stvaramo ambijent povjerenja i profesionalizma, koji gradimo od samog osnivanja.
Jako nam je važno vaše povjerenje, zato molimo prije svake kupovine obratite pažnju na opšte uslove, jer isti su shodno promjenama u zakonskoj regulativi, podložni izmjenama odnosno dopunama.
Ukoliko biste imali dileme u pogledu tumačenja ovih uslova molimo da budete slobodni da nam se obratite putem e-maila online@tenero.me.

 1. INFORMACIJE O NAMA

Prodaju proizvoda putem veb sajta vrši doo Tenero, preko svoje poslovne jedinice:
Adresa: Njegoševa 16, Podgorica
E mail: online@tenero.me
Telefon: +382 67 168 050
PIB: 02247089
Žiro računi:
520-7870-36 HB
510-1654-25 CKB
530-53403-48 NLB

Spisak naših maloprodajnih objekata možete pogledati na https://www.tenero.me/lokacije

 1. PRIKUPLJANJE I UPOTREBA PODATAKA

Sve Vaše lične podatke koje dobrovoljno ostavljate prilikom online kupovine prikupljamo, obrađujemo i koristimo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, a isključivo kako bi nam omogućili da Vam obezbijedimo proizvode i usluge koje želite radi zadovoljenja Vaših zahtjeva ili da Vam prilagodimo našu ponudu, tj. da je personalizujemo. Pristanak se smatra punovažnim isključivo ako je lice koje daje pristanak, prethodno obaviješteno o obradi njegovih podataka.
Vaše lične podatke koristimo za potrebe sklapanja ugovora na daljinu, za komunikaciju sa Vama, slanje obavještenja, izdavanje računa, te određene markentinške i analitičke svrhe, kao i za naše finansijsko-računovodstvene potrebe, a sve navedeno u skladu sa pozitivnim propisima.
Nikada i ni pod kojim uslovima nećemo zloupotrijebiti Vaše lične podatke.

Preduzimamo odgovarajuće tehničke i organizacione mjere radi zaštite od neovlašćenog i nezakonitog pristupa i obrade Vaših ličnih podataka, uključujući i enkripciju Vaših informacija. Mi ćemo Vaše informacije zadržati onoliko dugo koliko je potrebno da obradimo Vaš nalog, Vaše plaćanje, odradimo refundaciju sredstava, odgovorimo na žalbu ili pružimo Vam promotivne informacije na koje ste se prijavili.

Podaci koje prikupljamo su: Ime i prezimee-mail, adresa za dostavu (ulica, broj, poštanski broj, mjesto, država), broj telefona.
Važno: sadržaj podataka sa Vaše platne kartice se ne skladišti u zbirkama podataka doo Tenero.
Izmjenu ličnih podataka (koje ste ostavili prilikom registracije), možete izvršiti bilo kada.
Obavještenje o kolačićima možete pogledati ovdje.

 1. REGISTRACIJA KORISNIKA I KORISNIČKI NALOG

Za online kupovinu nije nužna registracija korisnika. Dakle, imate pravo izbora, da li želite da se registrujete ili ne. U svakom slučaju, podaci koje ostavljate su isti (navedeni u odjeljku: Informacije o Vama).
Prilikom registracije u obavezi ste da unesete sljedeće podatke: Ime i prezimedatum rodjenjae-mail adresu.
Povoljnosti registracije:
• Imate svoj korisnički nalog/profil,
• Dostupna Vam je istorija vaših nadrudžbi, lista željenih proizvoda koje možete kupiti u budućnosti, u zavisnosti od dostupnosti artikala,
• Nijeste u obavezi da prilikom svake kupovine ukucavate podatke,
• Ukoliko ste saglasni, dobijate newsleter na e-mail.

 1. KUPOVINA

Prvi korak kod kupovine je dodavanje artikala u korpu. Kada završite sa odabirom artikala, sljedeći korak je plaćanje. Molimo da vodite računa da sva obavezna polja budu ispunjena sa tačnim i traženim podacima.

Nakon što dobijete potvrdu o prijemu narudžbe (na Vašu unijetu e-mail adresu), smatra se da je zaključen ugovor na daljinu između prodavca i kupca. Nakon što zaključite ugovor, više nije moguće promijeniti narudžbu.

Napomena: Svi artikli prikazani na našem sajtu su dio naše ponude, ali može se desiti da određeni artikal u momentu naručivanja nije dostupan. U slučaju da naručeni artikal nije trenutno dostupan, kupac će biti obaviješten odmah, odnosno, najkasnije u roku od 2 radna dana od dana potvrde narudžbe.

 1. CIJENA

Sve cijene su izražene u eurima (EUR). PDV je uračunat u cijenu.
Cijene su podložne izmjenama. Promjena cijene ne može uticati na narudžbu za koju smo poslali potvrdu narudžbe.

Napomena: S obzirom da se kupovina odvija preko elektronske platforme, zadržavamo pravo greške da je moguće da prodajna cijena konkretnog proizvoda u vrijeme zaključenja ugovora bude pogrešno iskazana (očigledno veća ili očigledno manja). U tom slučaju, prodavac će odmah nakon što uoči nepravilnost o tome obavijestiti kupca, uz obrazloženje o razlogu greške i ponuditi mu raskid ugovora. Ukoliko kupac ipak želi da zadrži proizvod, može pristati na doplatu do ispravne cijene.

 1. NAČIN PLAĆANJA

Plaćanje proizvoda na našoj platformi je moguće izvršiti isključivo platnim karticama – VISA, Maestro ili MasterCard koje podržavaju plaćanje preko interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure doo i Hipotekarnom bankom i obavlja se na bezbjedan i sertifikovan način preko AllSecure Paymet Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.

Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je narudžba odobrena i ulazi u dalji proces pripreme za isporuku. Iznos će biti rezervisan na Vašoj kartici (računu) i neće Vam biti raspoloživ za drugu namjenu.

Transkacija će biti kompletirana i iznos skinut sa Vašeg računa u momentu kada se potvrdi narudžba. U slučaju da se plaćanje ne kompletira, odnosno iznos se ne skine sa računa do isteka 14 dana od prihvatanja Vaše narudžbe, ta narudžba će biti otkazana i izbrisana. Nakon isteka roka od 14 dana , novac rezervisan na Vašem računu se oslobađa i biće Vam ponovo na raspolaganju. Nakon toga možete ponoviti istu ili novu narudžbu, i izvršiti plaćanje vezano za istu.

Provjerite kod banke koja je karticu izdala da li Vaša kartica podržava plaćanje preko Interneta.

Napomena: Sva plaćanja će biti obavljena u eurima ( € ). Ukoliko se plaćanje obavlja platnim karticama inostranih banaka izdavalaca, iznos transakcije će biti konvertovan u lokalnu valutu korisnika kartice, prema kursu kartičnih kuća Visa/Mastercard.

 1. ZAŠTITA PODATAKA KARTICE

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, povjerljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primjenom najsavremenijih metoda tokenizacije osjetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nijesu dostupni trgovcu, tj. Tenero doo.

3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce – AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima garantuje bezbjednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na sistemu trgovca, a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka.

PCI DSS Standardi – AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtjevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbjednosti trgovaca i kupaca. Od 2005. godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mjere bezbjednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osjetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osjetljivi podaci o korisniku kartice tokom cijelog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mjestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

Kada se podaci o kartici kupca, na njegov zahtjev ili odlukom trgovca TOKENIZUJU, (pothranjuju na sertifikovan način za kasnije korišćenje), ti podaci se čuvaju na AllSecure PCI-DSS level 1 sertifikovanim serverima. Tako tokenizovani kartični podaci se prenose na potpuno bezbjedan i sertifikovan način. Trgovac ni u jednom trenutku nema pristup podacima o broju kartice i drugim osjetljivim podacima, već dobija referentni broj (token) koji samo on može koristiti u skladu sa uslovima ugovorenim sa kupcem. Kupac ima mogućnost deregistracije prethodno registrovane kartice, kao i promjene detalja ranije tokenizovane kartice.

 1. ISPORUKA PROIZVODA

Isporuku vršimo isključivo na teritoriji Crne Gore. Isporuka za sve narudžbe u iznosu većim od 50€ je besplatna. Za sve narudžbe u iznosu manjim od 50€, dostava iznosi 5€. Isporuku vršimo kurirskom službom u roku od 2 do 5 radnih dana. Ukoliko želite da Vam isporuka bude istog odnosno najkasnije narednog dana, možete nas odmah po potvrđivanju narudžbe kontaktirati na e-mail online@tenero.me i zatražiti da artikal ili artikli koje ste odabrali budu dostupni u nekom od naših maloprodajnih objekata radi preuzimanja. Ukoliko se opredijelite za ovu opciju, molimo da nam odmah nakon prijema narudžbe proslijedite Vaš zahtjev na pomenuti e-mail, kako bismo Vam odgovorili u kojem maloprodajnom objektu možete da preuzmete pošiljku.Rok za isporuku teče od momenta potvrđivanja narudžbe. Pošiljke se isporučuju na adresu za isporuku, radnim danima od 08:00 do 16:00 časova i subotom od 08:00 do 14:00 časova. Molimo da obezbijedite da u tom periodu na adresi bude osoba koja može preuzeti pošiljku. Isporuka se smatra obavljenom momentom preuzimanja robe od strane kupca, što se potvrđuje potpisivanjem prijema narudžbe.Ukoliko nije bilo moguće izvršiti isporuku usljed više sile (nevrijeme ili nepredvidive okolnosti) , u obavezi smo da Vas odmah, najkasnije istekom roka za isporuku, kontaktiramo e-mailom ili telefonom, i dogovorimo novi datum isporuke.

 1. SAOBRAZNOST UGOVORA

Shodno Zakonu o zaštiti potrošača, trgovac je dužan da kupcu isporuči robu saobraznu ugovoru o prodaji.

Isporučena roba smatra se saobraznom ugovoru ako:
• odgovara opisu koji je dao trgovac;
• ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata trgovcu ili mu je morala biti poznata u vrijeme zaključenja ugovora;
• ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
• ima svojstva i osobine koje su izričito ili prećutno ugovorene, odnosno propisane;
• po kvalitetu i funkcionalnosti odgovara uobičajenim karakteristikama robe iste vrste koje kupac može osnovano da očekuje.

Kupac je dužan da obavijesti trgovca o postojanju nesaobraznosti robe ugovoru odmah nakon što primjeti nesaobraznost, ali ne u roku dužem od zakonski predvidjenog roka.

Ukoliko isporučena roba nije saobrazna ugovoru:

 • kupac ima pravo da bira između zahtjeva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamjenom, a ukoliko opravka ili zamjena nijesu moguće,
  • kupac ima pravo da traži umanjenje cijene ili da raskine ugovor, sve u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača
  • trgovac je dužan da opravku izvrši o svom trošku i u primjerenom roku ( uzimajući u obzir prirodu robe), ali ne dužem od 15 dana od dana dostavljanja prigovora.

U slučaju da roba nije saobrazna ugovoru, kupac podnosi Prigovor odmah po saznanju, odnosno u najkraćem roku tj. roku koji je propisan zakonom o zaštiti potrošača, koji možete preuzeti u odjeljku Prigovor/reklamacija na kupljeni proizvod.
Prigovor se dostavlja na e-mail: online@tenero.me, o čijem daljem postupku ćete biti obavješteni u roku od 8 dana od dana prijema prigovora, a sve u skladu sa zakonom.
Shodno Zakonu o zaštiti potrošača, kupac nema pravo da raskine ugovor ukoliko je nesaobraznost robe neznatna.

 

 1. PRIGOVOR / REKLAMACIJA NA KUPLJENI PROIZVOD

Shodno Zakonu o zaštiti potrošača, potrošač ima pravo da uloži prigovor na pogrešno obračunatu cijenu/račun, kao i prigovor zbog nesaobraznosti. Obrazac za podnošenje prigovora možete preuzeti ovdje.

 1. ZAMJENA ARTIKLA

Ukoliko nakon isporuke, kupac utvrdi da artikal nije odgovarajući ima pravo da zahtjeva zamjenu artikla. Zamjena je moguća isključivo za drugu veličinu ili drugi artikal iste ili veće cjenovne kategorije.
U tom slučaju neophodno je da nas odmah kontaktirate putem e-maila online@tenero.me, kako bismo provjerili dostupnost željene veličine odnosno dostupnost drugog željenog artikla, nakon čega ćete dobiti dalje instrukcije. Rok za zamjenu je najkasnije 7 dana od dana isporuke.
Napomena: Prilikom povraćaja robe obavezno je robu vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju.
„Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe, koja je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe“. Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se zamjena i proizvod će biti vraćen kupcu. Troškovi koji nastanu u vezi sa zamjenom artikla, padaju na teret kupca.

 1. JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA I POVRAĆAJ SREDSTAVA

Ovaj ugovor možete jednostrano da raskinete u skladu sa zakonskim odredbama koje se odnose na zaštitu potrošača.

Da biste mogli da ostvarite ovo pravo, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ovog ugovora odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema proizvoda, na Obrascu za jednostrani raskid ugovora , koji možete preuzeti ovdje.
Obrazac za jednostrani raskid Ugovora, molimo da dostavite odmah – bez odlaganja, elektronskim putem na e-mail: online@tenero.me a najkasnije u gore naznačenom roku, o čijem prijemu i daljim instrukcijama Vas takođe obavještavamo elektronskim putem.
Povraćaj plaćenog iznosa izvršićemo odmah nakon što nam roba bude vraćena, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo obaviješteni o jednostranom raskidu ugovora, pod uslovom da je roba vraćena u ispravnom stanju.
U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, djelimično ili u cjelosti, a bez obzira na razlog vraćanja, taj povraćaj se vrši isključivo preko iste VISA, Maestro ili MasterCard kartice koja je korištena za plaćanje. Ovo znači da će naša banka na naš zahtjev obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.
Povraćaj robe u slučaju jednostranog raskida ugovora
U slučaju jednostranog raskida Ugovora dužni ste da odmah, a najkasnije u gore navedenom roku, vratite poručenu robu koja je bila predmet Ugovora. Povraćaj robe možete izvršiti neposredno u maloprodajnom objektu naznačenom na računu ili dostavom putem pošte.
Napomena: Naziv i adresu maloprodajnog objekta možete vidjeti na fiskalnom računu koji ste dobili zajedno sa Vašom narudžbom. Trošak povraćaja robe snosi kupac.
Odgovornost kupca za umanjenje vrijednosti robe
Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe, koja je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
VAŽNO: Ukoliko se odlučite za jednostrani raskid ugovora, molimo da poštujete sljedeće zahtjeve u pogledu robe:
1. Kupac isprobava robu na isti način kao što bi to radio i u maloprodajnom objektu prodavca, u mjeri u kojoj je potrebno da utvrdi prirodu, karakteristike i funkcionalnost robe.
2. Roba mora biti vraćena u originalnom, neoštećenom pakovanju.
3. Fabričke etikete, kao i etikete koje je postavio prodavac, se ne smiju ukloniti, oštetiti ili ponovo kačiti.

Ukoliko navedeni zahtjevi nijesu ispoštovani, kupac gubi pravo na raskid ugovora i u tom slučaju nijesmo u obavezi da zaprimimo vraćenu robu i da izvršimo povrat novca.

 1. OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI TRGOVCA

Prilikom objavljivanja svojstva artikala objavićemo sve informacije koje dobijemo od dobavljača, ali ne odgovaramo za moguće greške (nepotpunost informacija ) koje je načinio dobavljač, te štetu koja iz toga može proizaći.

Slike se mogu razlikovati od stvarnog proizvoda ( odstupanje boje, tj razlika u prirodnoj i boji na fotografiji), što ne može uticati na specifikaciju proizvoda.

 1. NADLEŽNOST ZA RJEŠAVANJE EVENTUALNIH SPOROVA

U slučaju spora možete pokrenuti rješavanje istog pred jednim od tijela određenih za rješavanje potrošačkih sporova, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Ukoliko spor nije moguće riješiti sporazumno, rješavanje spora je u nadležnosti suda.

 1. KOLAČIĆI (COOKIES)

Kolačić (cookie) je informacija sačuvana na Vašem računaru od strane internet stranice koju posjetite. Kolačići obično čuvaju Vaša podešavanja, postavke za internet stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu internet stranicu internet pregledač šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da Vas prepozna i prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama. Ukoliko ne želite da naš Web sajt ima pristup Vašim kolačićima, možete ih blokirati. Većina web browsera Vam omogućava da blokirate kolačiće. To možete uraditi putem Podešavanja Vašeg web browsera.
Lista kolačića koje koristimo su:

 

NAZIV KOLAČIĆA

OPIS

SVRHA

TRAJANJE

lscache_vary

Efikasnije učitavanje sadržaja kod krajnjeg korisnika

LiteSpeed

2 dana

tk_ai

Čuvanje jedinstvenog korisničkog ID-a

Statistika – WooCommerce

Tokom trajanja sesije

tk_qs

Pružanje osnovnih funckionalnosti

WooCommerce

30 minuta

woocommerce_cart_hash

čuvanje proizvoda u šoping korpi

WooCommerce

tokom trajanja sesije

woocommerce_items_in_cart

broj proizvoda koji se nalaze u korpi

WooCommerce

tokom trajanja sesije

woosw_key

Identifikator za WishList

Woocommerce Wishlist

tokom trajanja sesije

wordpress_logged_in

skladištenje prijavljenih korisnika

WordPress

tokom trajanja sesije

wordpress_test_cookie

test kolačić

WordPress

tokom trajanja sesije

wp_lang

čuvanje jezika korisničkog interfejsa

WordPress

tokom trajanja sesije

Poštovani kupci, još jednom molimo da obratite pažnju, da su uslovi, shodno zakonskoj regulativi podložni promjenama, te shodno tome redovno provjeravajte iste, kako biste bili pravovremeno informisani o uslovima trgovine na daljinu.

S poštovanjem,
Tenero doo

Poslednji put ažurirano: 01. aprila 2024. godine

Korpa